Naam Mauritshuis omstreden

Een dilemma voor het Mauritshuis, en misschien voor wel meer musea. Een prachtig museum verbonden aan een historische persoon met een rijk verleden. Maar hij had ook te maken met ons slavernijverleden. Hoe leg je dat uit? Of moet je de deuren sluiten of afstand doen van de naam?
Lees er meer over in het artikel Mauritshuis onderzoekt slavernijverleden naamgever: 'Niet goed te praten'


Woordenschat:
▢ trans-Atlantisch
▢ de foyer
▢ de buste
▢ de gouverneur

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een tekst beknopt benoemen

Opdracht:
Maak een informatiebordje dat de omstredenheid van Maurits uitlegt. Je mag daarbij afbeeldingen gebruiken.