Peiling over het Koningshuis

Rond Koningsdag peilen onderzoekers graag hoe we denken over het koningshuis. Ook dit jaar inventariseren zij standpunten en argumenten. Lees hier meer over door onderstaande tweet en de reacties daarop te bekijken.
Leerdoel: 
▢ Ik kan standpunten en argumenten uit een bron presenteren in een helder overzicht

Opdracht:
Bekijk de tweet en de reacties goed. Maak een overzicht van genoemde standpunten en argumenten over de wenselijkheid van een koningshuis in Nederland.