De noodklok voor één miljoen soorten

Onderzoekers luiden deze week de noodklok. Voor maar liefst één miljoen plant- en diersoorten dreihgt uitsterven. Binnen enkele tientallen jaren zouden een groot aantal van die plant- en diersoorten al verloren kunnen gaan. De onderzoekers zien nog kansen om te tij te keren. Lees hun conclusies in het artikel Ongekende achteruitgang natuur: miljoen soorten met uitsterven bedreigd.

Woordenschat:
▢ gezaghebbend
▢ de noodklok
▢ de biodiversiteit
▢ transformatieve
▢ funest
▢ de keten

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een tekst schematisch kort weergeven

Opdracht:
Teken de kern van de tekst. Maak met symbolen en pijlen duidelijk wat de onderzoekers concluderen.