Een wapen op zak vóór de klasFlorida geeft leraren de ruimte om onder bepaalde voorwaarden een wapen te dragen in de klas. De VS kennen een heel andere wapenwetgeving dan Nederland. Veel oudere Amerikanen koesteren de vrijheid om een wapen te bezitten. Veel leerlingen protesteren. Met het grote aantal schietincidenten in scholen is het land diep verdeeld. De een ziet in wapens in de school de oplossing. De ander gelooft dat het alleen maar meer incidenten zal opleveren. Lees meer in het artikel Leerkrachten in Florida binnenkort gewapend voor de klas. Lees ook de oudere artikelen Gewapende leraren in Texas: we schieten op wat ons bedreigt en Trump wil leraren bewapenen, scholieren protesteren. Let met name op de argumenten bij het lezen.

Woordenschat:
▢ controversiële
▢ passieve
▢ potentiële
▢ regulering
▢ beteugelen

Leerdoel:
▢ Ik kan argumentatie in een tekst kort samenvatten

Opdracht:
1. Maak een groep van 2-4 leerlingen. Lees de artikelen en bespreek de gelezen standpunten met elkaar.
2. Verzamel de argumenten vóór en tegen wapenbezit in de teksten. Orden ze in een schema.
3.Vergelijk met een andere groep de schema´s. Vul het schema waar nodig aan.
4. Beantwoord daarna de volgende vragen met het schema:
a. Verklaar waarom in VS veel waarde wordt gehecht aan burgerwapens.
b. Welke rol spelen wapenindustrie en wapenlobby volgens de artikelen?
c. Welke alternatieve oplossingen voor het wapendebat noemen de teksten?