Ideologie te lijf gaanDeskundigen menen dat IS terrein wint in Azië. Ze zien in de toename van kleine en grotere aanslagen een duidelijke aanwijzing voor die invloed. Aziatische landen vragen zich af hoe ze het beste kunnen reageren op IS-invloeden en, méér nog, hoe ze die kunnen voorkomen. Lees meer over radicalisering in Azië in Niet alleen in Sri Lanka, in heel Azië grijpt de terreurgroep IS om zich heen

Woordenschat: 
▢ de expansie
▢ conservatieve
▢ de interpretatie
▢ de idelologie
▢ de regulering

Leerdoel:
▢ Ik kan verschillende oorzaken/factoren in een tekst bespreken en vergelijken

Opdracht:
1. Welke factoren helpen IS in Azië?
2. Bespreek de manieren waarop radicalisering volgens de tekst kan worden tegengegaan.
3. Welke vergelijking maakt de schrijver met de Koude Oorlog?
4. Wat bedoelt de schrijver met ideeënstrijd (alinea 11)?