Meekijkers

Een geurtje om als Nederlanders de reuk van xtc-afval te leren herkennen. Een app om mee te speuren bij misdrijven. Politie en justitie betrekken publiek zo bij opsporing. Maar is dat zonder risico's? Lees meer over kanttekeningen bij burgerhulp in het artikel Politieagent spelen via een app: hoe ver mag de burger gaan?

Woordenschat:
▢ het strafrecht
▢ de capaciteit
▢ het delict
▢ traceren
▢ de bewijstlast

Leerdoel: 
▢ Ik kan een tekst samenvatten met een stelling
▢ Ik kan mij informeren over een onderwerp door argumenten voor/tegen bij de stelling te verzamelen

Opdracht:
Organiseer een kort debat over het thema burgerhulp bij opsporing misdrijven. Bedenk een goede stelling en verken de stelling door argumenten voor en tegen de stelling te verzamelen. Leid zelf het debat als jouw (jullie) stelling wordt uitgekozen.