Met alle geweld

Nederlandse criminelen spelen wereldwijd een grote rol in de productie en verkoop van cocaïne, xtc en wiet. Regelmatig worden labs opgerold en steeds vaker wordt xtc-afval aangetroffen op afgelegen plaatsen. Het nieuws van een grote vondst xtc-pillen door kinderen zegt genoeg over Nederlandse rol op de drugsmarkt. De oplossing voor de Nederlandse drugshandel en het geweld dat ermee gepaard gaat is volgens criminologen een zaak van intensieve internationale samenwerking. Lees meer in het artikel Normalisering drugsgebruik tast fundament rechtsstaat aan.

Woordenschat: 
▢ de rechtsstaat
▢ robuust
▢ de verheerlijking
▢ moraal
▢ cruciale
▢ lucratieve

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een instructie benoemen

Opdracht:
1. Wat bedoelt de schrijver met ¨een kruispunt¨ (alinea 1)?
2. Geef een omschrijving van het woord rechtsstaat.
3. Wat is het probleem van de schijnbare normalisering van drugs (zie het geciteerde liedje)?
4. Wat bedoelt de schrijver met ¨een losse moraal¨ (alinea 4)?
5. Geef een andere omschrijving voor ¨cruciale positie¨ (alinea 6).
6. Waardoor neemt cocaïnesmokkel het meest toe?
7. Wat maakt de situatie onhoudbaar (zie kopje in de tekst)?
8. Welke gelijkenissen zijn er tussen het Nederlandse drugsprobleem en de Amerikaanse drooglegging?