Nieuwe spelers

Recent onderzoek laat zien dat de groep gamers verandert. Lees meer over het onderwerp in het artikel Bijna de helft van alle gamers is vrouw.

Woordenschat: 
▢ stereotiepe
▢ het stereotype
▢ ultieme
▢ het marktonderzoek
▢ de omzet

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een tekst samenvatten in enkele zinnen

Opdracht:
1. Wat is de directe aanleiding voor het schrijven van het artikel?
2. Wat is de nieuwswaarde volgens jou?
3. Het artikel noemt typen gamers. Geef bij de genoemde typen een korte beschrijving aan de hand van de tekst. Gebruik geen informatie die niet in de tekst staat.
4. Vat de vijf belangrijkste conclusies samen in vijf quotes over het artikel.