Sociale meevaller

De nodige ouders maken zich zorgen over het scherm- en social mediagebruik van hun kinderen. Ze wijzen op kans op verslaving, ruzie en pesten, schadelijke inhoud, gebrek aan face to face contact en school die eronder lijdt. Een groot onderzoek keek over een langere periode wat social media met jongeren doet. Lees wat het onderzoek uitwees in het artikel Groot onderzoek: social media maken tieners echt niet ongelukkig.

Woordenschat: 
▢ grootschalig
▢ de studie
▢ impact
▢ de nuance
▢ het gros

Leerdoel:
▢ Ik kan (met behulp van enkele vragen) een informatieve tekst samenvatten

Opdracht:
1. Wat maakt dit onderzoek grootschalig?
2. Welk verband legt de tekst tussen thuissituatie en social mediagebruik?
3. Bespreek de pluspunten van social media die de tekst noemt.
4. Welke vervolgvraag voor nieuw onderzoek noemt Helen Vossen?
5. Welke adviezen geeft Helen Vossen over schermgebruik?
6. In hoeverre bewijst het onderzoek wel/niet nadelige gevolgen van social media? Geef aan op welke zinnen in de tekst je je baseert.
7. Vat de kern van de tekst samen in maximaal 5 zinnen.