XTC op straat

Bijna alle kranten en nieuwswebsites schreven over een bizarre en gevaarlijke vondst. Spelende kinderen vonden duizenden xtc-pillen. Media schreven ook over reactie van de politie op Facebook. Die was op zijn minst opvallend te noemen.

Woordenschat:
▢ het beoordelingswoord

Leerdoel: 
▢ Ik kan beknopte informatiebronnen met elkaar vergelijken
▢ Ik kan een korte reactie schrijven met gebruikmaking van beoordelingswoorden

  Opdracht:
1. Zoek het bericht op minstens twee websites en vergelijk de berichten. Noteer de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.
2. Benoem kort de reactie van de politie.
3. Wat vind je van de reactie van de politie? Beoordeel de reactie kort. Maak gebruik van minimaal 4 beoordelingswoorden.