De digitale puzzel van onderzoeksteam MH17

Het onderzoeksteam JIT reconstrueerde de aanslag op de MH17 met een ontzaglijke hoeveelheid digitaal materiaal. Deze week noemde het team de namen van de verdachten.  Lees meer over het onderzoek in het artikel Digitale kruimels ondersteunen de jacht op de daders van MH17

Woordenschat
▢ de desinformatie
▢ kolderieke
▢ de webfora
▢ cruciaal
▢ de bureaucratie

Leerdoel
▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst in één zin beschrijven

Opdracht
1. Hoe hebben de onderzoekers hun voordeel gedaan met social media?
2. Onderzoek is in deze tijd gemakkelijker én ingewikkelder, volgens de tekst. Leg de uitspraak uit.
3. Leg het begrip forensische technische normen uit.
4. Geef een voorbeeld van deze normen.
5. Welk verschil tussen Europese en Russische bureaucratie hielp het onderzoek?
6. Wat deed de desinformatiecampagne mislukken?
7. Leg de titel van het artikel uit.
8. Bekijk je antwoorden bij vraag 1 t/m 7 en beschrijf de hoofdgedachte van de tekst in
één zin.