Nooit meer naar het strand

6-6-44 is Decision Day. Jaarlijks herdenken we wereldwijd hoe de geallieerden zo het westfront aanvielen. Bekijk de video 'De kogels vlogen om mijn oren': herinneringen aan D-Day van een 95-jarige en hoor wat getuigen die dag meemaakten.

Woordenschat: 
▢ D-Day

Leerdoel:
▢ Ik beschrijf de betekenis van D-Day voor de bevrijding

Opdracht:
1. Beantwoord de onderstaande vragen.
1.1 Wat vertellen de getuigen in de video over het leven vóór D-Day?
1.2 Wat vertellen ze over D-Day?
1.3 Wat waren de directe gevolgen van D-Day?
1.4 Hoe herdenken de getuigen in de video D-day en de oorlog?

2. Onderzoek op welke dagen in het jaar we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. Maak een kalender maken met de dagen en de gebeurtenissen en groepen die bij de herdenkingen worden herdacht. Beschrijf bij de kalender aan welke herdenkingen jij actief meedoet en waarom je dat doet.