Hieperdefriet hoera!

Aardappeleters zijn we in Nederland al lang. De eerste bordjes werden geserveerd in 1593. Friet eten doen we nog maar relatief kort. 150 jaar wel te verstaan. Reden voor een feestje. Lees meer over onze jubilerende frietcultuur in Hoera! Het frietje bestaat 150 jaar en dat wordt gevierd met een smulgids

Woordenschat
▢ fluctueren
▢ een toevlucht nemen
▢ ambachtelijk
▢ Angelsaksisch

Leerdoel
▢ Ik kan het ontstaan van de frietconsumptie uitleggen

Opdracht
1. Noteer de tien belangrijkste feiten die de tekst noemt.
2. Bedenk bij elk feit een vraag zodat je een tiental Veelgestelde vragen (FAQ's) krijgt.
3. Geef de tien vragen aan je buurman of buurvrouw en laat de vragen beantwoorden op papier. Beantwoord zelf zijn of haar vragen.
4. Kijk (samen) de vragen na.