Mugabe overleden: leider, macht-hebber

User:DandjkRoberts [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
Oud-president Mugabe is overleden. Wie terugkijkt op zijn leven en loopbaan herkent daarin zeker te weten wat andere grote machthebbers deden. Wat als regeren begon, werd uiteindelijk koste wat kost vasthouden aan de macht. Lees meer over zijn leven in het profiel Zimbabwaanse oud-president Robert Mugabe (95) overleden.

Leerdoel
▢ Ik kan met behulp van enkele vragen / het kiezen van kernwoorden een tekst samenvatten

Opdracht
Maak een van de volgende opdrachten.

Beantwoord de vragen.
1. Wat bedoelt de schrijver met ¨een vaker vertoonde lijn¨ (alinea 2)?
2. Geef drie voorbeelden van wat Mugabe omstreden maakte.
3. Welke rol speelde kolonialisme in het leven van Mugabe?
4. Wat was een belangrijke overeenkomst tussen Mugabe en Mandela?
5. Wat was een belangrijk verschil tussen Mugabe en Mandela?
6. In hoeverre geeft de tekst een oordeel over Mugabe? Motiveer je antwoord.

Lees de tekst. Schrijf daarna gedurende één minuut op wat je hebt onthouden.

C Onderstreep in elke alinea het belangrijkste woord. Schrijf met behulp van deze woorden een samenvatting van 5-10 zinnen.