Naar beheersbaar toerisme

Toerisme is voor elk land een belangrijke bron van inkomsten, maar kent ook lasten. Hoe meer het toerisme toeneemt, hoe meer regulering het vraagt. Nieuw onderzoek raadt Nederland aan zelf te kiezen welk toerisme we vooral willen aanbieden. In het artikel Hoe blijft Nederland leuk met al die toeristen? worden voordelen, nadelen en oplossingen kort besproken.

Woordenschat
▢ doodgemoedereerd
▢ onorthodox
▢ de spreiding
▢ het instrument
▢ het time slot

Leerdoel
▢ Ik kan kort problemen en oplossingen van (tveel) toerisme bespreken

Opdracht
Lees de tekst en concentreer je bij het lezen op voordelen, nadelen en oplossingen van (te) veel toerisme.
1. Welke belangrijke nadelen van toerisme noemt de tekst?
2. Welke directe en indirecte inkomsten heeft Nederland uit toerisme?
3. Typeer kort de belangrijkste oplossingen om toerisme meer te sturen.
4. In hoeverre geeft de tekst aan welke oplossingen het beste werken? Motiveer je antwoord.