Omstreden tentoonstelling

Den Bosch staat aan de vooravond van een tentoonstelling waar veel over te doen is geweest. En als hij straks is geopend, zal het nog niet klaar zijn met de discussie. Columninst Nynke de Jong onderstreept in elk geval dat zij toch graag deze tentoonstelling ziet komen. Lees haar column Kunst kan ons nog iets leren over de propaganda van het huidige rechts-extremisme.

Woordenschat
▢ de aanstoot
▢ evident
▢ fascistisch
▢ de ideologie

Leerdoel
▢ Ik kan een argumentatie samenvatten en onderbouwd reageren

Opdracht

A Lees de column en zoek informatie over de tentoonstelling die hierin wordt genoemd. Beantwoord daarna de onderstaande vragen.
1. Om welke redenen is de tentoonstelling omstreden?
2. Om welke redenen vindt de columnschrijver de tentoonstelling belangrijk?
3. Reageer kort op haar standpunt en argumenten.

Lees de column en zoek informatie over de tentoonstelling die hierin wordt genoemd. Reageer in een column van 4-5 alinea´s ophet nut van de tentoonstelling. In hoeverre ben je het eens met de columnschrijver. Motiveer je mening concreet en kort in je column.