Streep door ´Gouden Eeuw´


Het is een ingrijpende stap. Maar niet verrassend gelet op de termen die eerder al sneuvelden. Het Amsterdam Museum gaat het ingeburgerde begrip Gouden Eeuw niet langer gebruiken. Lees mer over hun beweegredenen in het artikel Amsterdam Museum schrapt term ‘Gouden Eeuw’

Woordenschat
▢ associëren
▢ het perspectief
▢ symptomatisch
▢ etnisch
▢ domino-effect

Leerdoel
▢ Ik kan de omstredenheid van het begrip Gouden Eeuw uitleggen

Opdracht
Beschrijf kort jouw stanpunt. Gebruik daarbij de woorden van de woordenschat. We hanteren geen minimum- of maximumlengte voor je tekst. Zorg wel dat je je mening goed onderbouwt.