Boeren voelen zich klemgezet

Boeren in Nederland protesteerden deze maand. Ze zeggen klem te zitten tussen de relatief lage prijzen voor hun producten en toenemende, dure milieu-eisen. Ze vinden dat ze veel te veel verantwoordelijk worden gehouden voor de belasting van het milieu. Lees over onderzoek naar hun impact in het artikel Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld

Woordenschat
▢ de voetafdruk
▢ de pesticiden
▢ de antibiotica
▢ de intensieve landbouw

Leerdoel
▢ Ik kan verschillende oplossingen van de landbouw tegen mileubelasting noemen

Opdracht
1. Welke uitleg geeft de tekst van het begrip voetafdruk?
2. Op welke manieren belasten landbouw en veeteelt volgens de tekst het milieu?
3. Welke oplossingen noemt voor die belasting de tekst?
4. Welke vragen komen daarnaast aan bod in de tekst?
5. In hoeverre beantwoordt de tekst deze vragen?