Het nieuws van het jaar

Als het jaar bijna voorbij is, blikken media zoals kranten en tv vaak terug met een jaaroverzicht. Als je terugbladert op de website van MNMweek of in het archief of jaaroverzicht van nieuwswebsites is het moeilijk om te zeggen welk nieuws het belangrijkste was. In deze opdracht ga je met de klas hét nieuws van het afgelopen jaar uitkiezen.

Opdracht
Met je klas ga je het nieuws van het jaar kiezen. Eerst ga je zelf op zoek in het nieuws van het bijna afgelopen jaar. Je kiest drie nieuwsfeiten die jij belangrijk vindt. Je presenteert ze aan de klas. Als iedereen zijn/haar top 3 heeft verteld aan de klas, kiezen jullie als klas wat de 3 belangrijkste nieuwsfeiten waren van 2019. In de onderstaande opdracht vind je de deelopdrachten voor deze verkiezing.

1. Doorzoek het nieuws van het afgelopen kalenderjaar. Maak evt. gebruik van media die al een jaaroverzicht hebben gepubliceerd.

2. Maak een eigen lijst van de vijf belangrijkste nieuwsfeiten met op nummer 1 het voor jou belangrijkste feit.

3. Bewaar van elk nieuwsfeit één bron. (Zo kun je bij de voorbereiding van je presentatie het artikel of de video nog raadplegen.)

4. Neem uit elke bron drie belangrijke woorden over, die voor jou onbekend en nieuw zijn. Schrijf de betekenis achter de woorden.

5. Iedereen licht zijn of haar keuze kort toe in de groep. Dat doe je aan de hand van de kernwoorden.

- Je mag een kleine presentatie met foto´s maken.
- Je kunt er voor kiezen om als groep van 2-4 leerlingen de presentatie te verzorgen. Zorg wel dat je ieder een eigen lijst van vijf nieuwsfeiten opstelt en presenteert. Zet ze bijvoorbeeld naast elkaar in de presentatie (en vergelijk).
- Je kunt ook kiezen voor een heel andere presentatievorm, bijvoorbeeld voorwerpen, tekeningen, cartoons, foto´s of iets dergelijks, die je tentoonstelt in de klas

6. Na deze korte presentaties vult iedereen een stembiljet in. Op het blad is ruimte om de drie belangrijkste nieuwsfeiten van 2019 op te schrijven. Je mag je eigen top 3 op het blad schrijven, maar vanzelfsprekend mag je na de presentaties van de anderen alsnog andere nieuwsfeiten op je stembiljet schrijven!

7. Na de verkiezing maakt je docent bekend welke nieuwsfeiten (1, 2 en 3) volgens jouw klas de belangrijkste van 2019 waren.