Kleuren en stemmen bij een ontzaglijke oorlogOp 11 november wordt het einde van de vier jaar durende Eerste Wereldoorlog herdacht. 11 november 1918 om 11.00 uur kwam deze totale oorlog ten einde. Een oorlog die naar schatting 8,5 miljoen soldaten het leven kostte. Om iedereen in onze tijd een scherp beeld te geven van deze oorlog bracht regisseur Peter Jackson recent de zwart-witbeelden zonder geluid van deze oorlog tot leven. Lees in het artikel Regisseur Peter Jackson brengt WO I op ongekende wijze tot leven hoe en waarom hij dat deed.
  
Woordenschat
▢ het aspect
▢ strategisch
▢ de integriteit
▢ onomstreden
▢ manipuleren

Leerdoel
▢ Ik kan vertellen waardoor de Eerste Wereldoorlog miljoenen slachtoffers maakte

Opdracht:
1. In de film ´staat het menselijke aspect centraal´. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
2. Strategische aspecten spelen vrijwel geen rol in de film. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
3. De film krijgt niet alleen lof, er is ook kritiek, Leg de kritiek uit.
4. Wat wordt bedoeld met de integriteit van oude filmbeelden?
5. Jackson wil met de film rechtdoen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Leg uit wat hij daarmee bedoelt.