Rake medicijnen

De ontwikkeling van medicijnen kost heel veel geld. Vooral medicijnen die zijn gemaakt voor een weinig voorkomende ziekte zijn buitengewoon duur. En bij geen enkel medicijn is het gegarandeerd dat het bij iedereen (even) goed werkt. Wetenschappers doen daarom onderzoek om medicijnen zo nauwkeurig mogelijk in te kunnen zetten. Lees hoe ze dat doen in het artikel Op maat gemaakt medicijn voor ziek meisje: 'Eindelijk bewezen dat dit kan'

Woordenschat
▢ de medicatie
▢ de stofwisselingsziekte
▢ de sondevoeding
▢ het symptoom
▢ het defect
▢ het DNA-profiel
▢ de DNA-afwijking
▢ de ethische vraag
▢ profijt hebben

Leerdoel
▢ Ik kan het verschil tussen gewone medicatie en gepersonaliseerde medicijnen uitleggen

Opdracht

A
Vat het artikel samen met behulp van de woorden van de woordenschat. Je hoeft niet alle woorden in je samenvatting te gebruiken. Leg van de woorden die je niet gebruikt kort uit waarom ze in het artikel voorkomen.

B
Bespreek kort de ethische vragen die in het artikel ter sprake komen. Geef daarbij kort jouw standpunt weer. Geef een aantal argumenten bij dat standpunten. Die argumenten hoeven niet per se in het artikel voor te komen.

C
Vat de tekst samen in een mindmap. Bekijk eventueel op internet voorbeelden van mindmaps. Maak eerst een klasversie waarin je kiest welke informatie je in de mindmap opneemt en wat je met een afbeelding of tekst laat zien. Laat je buurman/buurvrouw als de kladversie klaar is feedback geven. Maak daarna een eindversie van je mindmap.

D
Maak een infographic over het begrip gepersonaliseerde medicijnen die je bij het artikel zou kunnen plaatsen. Wees kort en krachtig en zorg voor een infographic die de aandacht trekt. Maak eerst een kladversie. Laat je buurman/buurvrouw als de kladversie klaar is feedback geven. Maak daarna een eindversie van je infographic. Bekijk voorbeelden van infographics en manieren om digitaal te werken in het artikel Vernieuwenderijs I Laat je leerlingen een infographic maken.