Rijke natuur in zonneparken

Zonde, zou je denken bij het toenemen van zonneparken. We geven landschap op voor eindeloze rijen panelen. Onderzoekers zochten uit wat het effect van de grote verzamelingen zonnecollectoren is op de natuur. De uitslag verbaast. Lees meer over het effect van zonneparken op de natuur in het artikel Van een veld vol zonnepanelen worden insecten heel blij.

Woordenschat
▢  de collector
▢  de biodiversiteit
▢  minnen
▢  de habitat
▢  de kaalslag
▢  funest

Leerdoel
▢ Ik kan vertellen hoe zonneparken de natuur kunnen stimuleren

Opdracht
Je bent verslaggever. Je doet voor radio of tv verslag over het onderzoek naar natuur en zonneparken. Zorg dat je in twee minuten verslag kunt doen over het nieuws. Vertel in uitleg over:
- hoe natuur in het zonnepark werd onderzocht
- wat de conclusies van het onderzoek zijn
- hoe eerder onderzoek die conclusies tegensprak