Schoten op de synagoge

Duitsland is opgeschrikt door een aanslag op een synagoge. Het is het zoveelste voorbeeld van oprukkend rechts-extremisme. De overheid zoekt naarstig naar manieren om joodse instanties goed te beschermen, maar ze schiet tekort door de hoge kosten en de nood aan agenten. Lees meer in het artikel Extreemrechts in Duitsland: 'Het is cool om neonazi te zijn'.

Woordenschat
▢ het kat-en-muisspel
▢ hoog in het vaandel staan
▢ het rechts-extremisme
▢ de rechts-radicalen

Leerdoel
▢ Ik kan het begrip rechts-extremisme uitleggen

Opdracht
1. Bespreek de dilemma´s die de tekst noemt.
2. Welke kenmerken van rechts-extremisme noemt de tekst?
3. Wat wordt in de tekst bedoeld met het kat-en-muisspel?
4. In hoeverre geeft de tekst een verklaring voor rechts-extremisme?
5. In hoeverre heeft de tekst een verklaring voor de toename van rechts-extremisme?