Stikstofoverschot, reden voor boerenprotesten

Boeren protesteren want hun bedrijven moeten stikstof reduceren en bedrijven dichtbij natuurgebieden moeten kleiner worden of verdwijnen. Bekijk de video Gevaarlijk voor mens én natuur: alles wat je moet weten over stikstof.

Woordenschat
▢ de stikstofverbinding
▢ de stikstofcrisis
▢ verrijken
▢ voedselarm

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke gevolgen van het stikstofoverschot bespreken

Opdracht
Bekijk de video en maak aantekeningen voor de onderstaande opdracht.
Maak over het onderwerp van de video een woordweb waarin je de verschillende relaties (oorzaken en gevolgen) zo goed mogelijk uitlegt.