Explosief Hong Kong

Hong Kong is al maanden het toneel van hevig protest. Chuna dat daar officieel de baas is, is het mikpunt van alle boosheid.  Lees meer over de onrust en de onlusten in het artikel Confrontaties in Hongkong escaleren in geweld.*

Woordenschat
▢ de kraaienpoten
▢ de fortificatie
▢ radicale
▢ de sympathisant
▢ de uitlevering
▢ escaleren

Leerdoel 
▢ Ik kan de reden en de vorm van het proetest in Hong Kong verklaren

Opdracht

A Vragen
1. Wat is de aanleiding voor de hevige protesten in Hong Kong?
2. Op welke manieren vinden de demonstraties plaats?
3. Hoe wordt op de protesten gereageerd?
4. Welke verwachtingen spreekt het artikel uit over de afloop van de protesten?
5. Waaraan herken je dat het artikel een reportage is en waarom heeft de krant voor die vorm gekozen?

Protestweb
Maak een woordweb waarin je uitlegt waar het protest in Hong Kong om draait.

Wereldwijd protest
Zoek in de kranten/het nieuws van de afgelopen week naar andere ´protesthaarden´. In méér landen gaan de mensen onafgebroken de straat op. Kies één land waar dat aan de hand is en breng het nieuws in beeld met een verzameling koppen en foto´s. Verzamel ze bijvoorbeeld in een digitale collage of op een digitaal prikbord.

*Alternatieve tekst: Het protest in Hongkong houdt aan, want 'ideeën zijn kogelvrij'