Luide discussie over versterkte gebedsoproepen

Vrijdag met een versterker geloofsgenoten oproepen tot het gebed in de moskee. De meningen zijn daarover sterk verdeeld. Lees over de standpunten die worden ingenomen in het artikel Waarom er ophef is over gebedsoproepen door luidsprekers.

Woordenschat 
▢ imperialistisch
▢ spiritueel
▢ de intentie
▢ belijden

Leerdoel
▢ Ik kan de argumentatie in een tekst overzichtelijk samenvatten

Opdracht

A Argumenten wegen
Werk in tweetallen. De een verzamelt de argumenten voor, de ander tegen de versterkte gebedsoproep. Wissel daarna het blad en vergelijk de argumenten met het artikel. Maak daarna als tweetal een duidelijk overzicht van de belangrijkste argumenten. Weeg tot slot de argumenten. Welke vind je doorslaggevend en onderbouwen vooral jouw standpunt? Bespreek jouw standpunt en argumenten in enkele zinnen. Deze laatste opdracht mag je alleen of als tweetal maken.