Australië vecht tegen vlammenzee

Ongekend grote bosbranden teisteren Australië. Ook al is het stoppen van de allesverzengende branden nu prioriteit, veel mensen buigen zich ook al over vraag naar de oorzaken en oplossingen voorkoming in de toekomst. Ze wijzen vooral op het veranderende klimaat dat zorgt voor gevaarlijke droogte in de bosgebieden. Lees meer over de grote schaal van de bosbranden in het artikel Inwoner Mallacoota na dieprood inferno: 'Hopelijk is dit een wake-upcall'.

Woordenschat
▢ verzengend
▢ hachelijk
▢ bestieren
▢ lucratieve
▢ het inferno

Leerdoel 
▢ Ik kan belangrijke gevolgen en oorzaken van de bosbranden in Australië beschrijven

Opdracht

A Samenvatting in vragen
1. Vat de tekst samen in vijf vragen, waarop de tekst voldoende antwoord geeft.
2. Noteer achter elke vraag in 1-2 zinnen het antwoord.
3. Vergelijk en bespreek de vragen met een klasgenoot.
4. Bespreek samen welke vragen in de tekst onvoldoende of niet worden beantwoord.

B Storyboard reportage
Stel, je krijgt de opdracht van dit artikel verslag te doen voor tv. Wat zou je in beeld brengen en welke informatie zou je er (met een commentaarstem) bij geven? Maak een storyboard dat niet groter is dan een aan beide zijden gebruikt A4. Teken de beelden en beschrijf de tekst van de commentator in deze reportage.