Gevoelige geschiedenis in Suriname

Vrijdag verrasten rechters in Suriname iedereen door uitspraak te doen in de zaak van de zogenoemde ´Decembermoorden´. Die vormen een omstreden hoofdstuk in de Surinaamse geschiedenis. Lees het artikel 'Decembermoorden zijn trauma, maar Surinaamse jongeren weten er weinig van' en bekijk de bijbehorende reportage om meer te weten te komen over de omgang van Suriname met deze geschiedenis.

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen wat wordt bedoeld met de ´Decembermoorden´ in Suriname

Opdracht
1. Over welke twee onderwerpen gaat de tekst?
2. Wat hebben de twee onderwerpen met elkaar te maken?
3. Geef kort weer wat de tekst over de twee onderwerpen vertelt.
4. In hoeverre zijn de Decembermoorden een trauma volgens de tekst?
5. Waarom is geschiedenis een gevoelig vak?
6. Wat is de wens van de documentairemaakster?