Klimaatverandering tast vogelpopulaties aan

Amerikaans onderzoek wijst op een grote invloed van klimaatverandering op de vogelpopulatie. Van verschillende soorten krimpen de aantallen, maar ook de vogels zelf worden kleiner. Lees meer in het artikel 'Schrikbarend' onderzoek over krimpende vogels door klimaatverandering

Woordenschat
▢ de bulk
▢  de ornitholoog
▢ documenteren
▢ de goudmijn
▢ het monnikenwerk
▢ representatief
▢ de compensatie

Leerdoel
▢ Ik kan de conclusies van het onderzoek bespreken

Opdracht

A Vragen
1. Noteer 3 manieren van onderzoeken die in de tekst worden genoemd.
2. Schrijf 3 grote vragen op waarop de tekst antwoord geeft.
3. Stel 3 kritische vragen bij de conclusies van het onderzoek.