Zwaarder gestraft dan we dachten

In discussies over misdaad wordt vaak de vraag gesteld of straffen niet te laag zijn en hogere straffen kunnen afschrikken. Uit een publicatie van rechters blijkt dat straffen lang niet zo laag zijn als we soms dennken. Lees over de verlaging en verhoging van straffen in het artikel Rechters leggen zwaardere straffen op voor ernstige misdrijven.

Woordenschat
▢ de heling
▢ de vergelding
▢ het delict

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen welke misdrijven de afgelopen twintig jaar hogere straffen opleverden
▢ Ik kan verhoging of verlaging van straffen verklaren

Opdracht
1. Wat is de laatste twintig jaar over het algemeen gebeurd met het bepalen van straffen?
2. Wat wordt bedoeld met ¨de maatschappelijke roep¨ (alinea 3)?
3. Hoe verklaart het artikel de verzwaring van straffen?
4. Welke rol speelt angst volgens het artikel?
5. Welke afspraken maken rechters met elkaar?
6. Deel de misdrijven en delicten in de tekst in: verhoogde straffen, verlaagde straffen, verhoogd en verlaagd in de afgelopen 20 jaar.