De vlag uit in het Verenigd Koninkrijk

Een digitale klok op de gevel van Downing Street 10. Menigten Britten op straat. Alles in afwachting van het tijdstip 23.00 uur (0.00 uur Brusselse tijd), het moment dat de Brexit effectief werd. De Big Ben liet toen elf klokslagen horen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in Brussel de Britse vlaggen gestreken en weggehaald. Het Verenigd Koninkrijk behoort officieel niet meer tot de Europese Unie. Lees meer over de aanloop en redenen in het artikel Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie.

Woordenschat 
▢ het referendum
▢ de Europese Economische Gemeenschap
▢ het handelsakkoord
▢ de tirannie
▢ soeverein

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen een Brexit noemen

Opdracht
1. Wat was het doel van de twee referendums in Engeland?
2. Waarom vormden landen een Europese Economische Gemeenschap?
3. Waarom willen landen graag handelsakkoorden sluiten met elkaar?
4. Wat wordt bedoeld met de kritische uitspraak de ¨tirannie van Brussel¨?
5. Wat bedoelen Britten als ze zeggen dat het Verenigd Koninkrijk weer soeverein wordt?