De vlucht wordt weer ingezet

Schermutselingen tussen het Turkse en Syrische leger drijven het vluchtelingenprobleem op de spits. Turkije wil niet nog meer vluchtelingen toelaten en dreigt nu de grenzen naar Griekenland en Europa te openen. Europa moet nu eens daden stellen, vindt Turkije. Lees meer over de crisis in het artikel Voor de zoveelste keer vluchten, ditmaal tot aan de Turkse grensmuur.

Woordenschat
▢ het bolwerk
▢ de oppositie
▢ de jihadist
▢ humanitaire
▢ de gezant

Leerdoel
▢ Ik kan de oorzaken en gevolgen van de vluchtelingencrisis rond de grens Turkije-SyriΓ« toelichten

Opdracht

A Vragen

1. Wie worden bedoeld met de Turkse autoriteiten (alinea 3)?
2. Wat zijn de belangen van Turkije?
3. Wat zijn de belangen van SyriΓ«?
4. Waarvoor wordt nu gevreesd?
5. Welke omschrijving gebruikt de tekst voor ontheemden (alinea 5)? Citeer de gedeelten uit de tekst waarin het woord wordt omschreven.
6. Aan welke gevaren worden de vluchtelingen blootgesteld?
7. Welke mogelijke oplossingen noemt de tekst?
8. Welke rol kan de VN spelen in het conflict?