Een dinosaurus die De Groot heet

Een nieuwe dinosaurus die mogelijk een gat in onze kennis gaat dichten, is bijzonder. Maar dat hij door vinders met Nederlandse roots een Nederlandse naam kreeg, maakt hem nog meer bijzonder. Lees meer over de Degrootorum in het artikel Dino-voorouder van de tyrannosaurus rex ontdekt in Canada.

Woordenschat
▢ het potjeslatijn
▢ de tyrannosaurus
▢ het hiaat

Leerdoel
▢ Ik kan de nieuwe kennis die deze dinosaurus geeft kort toelichten

Opdracht

A Verslaggever
Lees minimaal drie bronnen die verslag doen over de vondst van de Degrootorum. Doe op basis van die informatie ''live verslag' van de vondst van deze dinosaurus. Doe dat op papier, in een spannende reportage, of door een geluidsopname te maken. Maak vóór je een geluidsopname maakt korte aantekeningen (zinnen of steekwoorden). Laat je buurman of buurvrouw de reportage beoordelen op nieuwswaarde (informatie over de Degrootorum), duidelijkheid (concrete, volledige informatie) en aantrekkelijkheid (boeiend vertellen).

B Overtuig
Lees minimaal drie bronnen die verslag doen over de vondst van de Degrootorum. Baseer je op die informatie bij de volgende opdracht. "Stel, je werkt in een museum en je wilt het museum overhalen de Degrootorum aan te kopen. De prijs is een astronomisch bedrag. Je moet dus wel met heel goede argumenten komen om iedereen over te halen. Schrijf een betoog (of film het) waarin je beargumenteert waarom deze dinosaurus moet worden aangekocht."

C Toets maken
Lees minimaal drie bronnen die verslag doen over de vondst van de Degrootorum. Maak een toets over wat deze drie bronnen vertellen over deze dinosaurus. Noteer de atwoorden op een apart blad. Laat je buurman of buurvrouw de toets maken en kijk hem na.