Een ziekenhuis gebouwd in tien dagen

Het leek onbestaanbaar, een ziekenhuis bouwen in ruim een week tijd. Maar China maakte ongekende haast om het gevaarlijke coronavirus in te dammen. Na tien dagen is het ziekenhuis al in bedrijf. Lees hoe China sneller dan ooit een ziekenhuis realiseerde in het artikel Zo stampte China binnen tien dagen een compleet nieuw ziekenhuis uit de grond

Woordenschat
▢ het testmonster
▢ de staatskrant
▢ autoritair
▢ hiërarchisch
▢ het regime

Leerdoel
▢ Ik leg uit hoe China de snelle bouw van het ziekenhuis realiseerde

Opdracht

A Vragen
1. Bedenk een ander woord voor geordonneerd (alinea 3)?
2. Wat betekent grondverzet (alinea 4)?
3. In hoeverre is het ziekenhuis een prestigeobject (alinea 5)?
4. Op welke manier is robotica toegepast (alinea 6)?
5. Wat wordt bedoeld met testmonsters (alinea 6)?
6. Waarom zien veel Chinezen het snel gebouwde ziekenhuis als een politieke triomf (alinea 7)?
7.Wat bedoelt de staatskrant met de uitspraak “Onze mentaliteit bij rampen wordt volwassener” (alinea 7)?
8.Geef twee voorbeelden uit de tekst bij de uitspraak ¨het autoritaire, hiërarchisch georganiseerde Chinese regime" (alinea 8)?
9. Welke overeenkomsten en verschillen noemt de tekst als China en Nederland worden vergeleken?
10. Welke kritiek geeft de tekst op de bestrijding van het coronavirus (alinea 9)?