Groene mieren

Het is onvoorstelbaar om te zien. Wetenschappers hebben ontdekt dat mieren in het regenwoud van Fiji heel doordracht te werk gaan. Ze lijken precies te weten hoe planten op hun best kunnen groeien en pakken het duurzaam aan. Lees meer over deze groene mieren in het artikel Mier blijkt in het regenwoud aan duurzame landbouw te doen.

Woordenschat
▢ circulaire
▢ de stikstofkringloop
▢ de ecologie
▢ de kolonie

Leerdoel
▢ Ik kan vertellen hoe de mieren in het regenwoud van Fiji circulaire landbouw bedrijven

Opdracht

A Vragen
1.Wat wordt bedoeld met sociale dieren (alinea 2)?
2. Waarom wordt het gedrag van de mieren circulaire landbouw genoemd (alinea 2)?
3.Wat wordt bedoeld met ¨het snoepgoed van het regenwoud¨ en waarom wordt het zo geoemd (alinea 4)?
4. Leg in een schema uit hoe de mieren te werk gaan?
5.Wat vormt een bedreiging voor de mieren?
6. In hoeverre zijn de mieren een voorbeeld voor de mens?

B Teken!
1. Laat elke leerling vier eenvoudige tekeningen maken die elk een belangrijk onderdeel van de tekst laten zien.
2. Laat daarna tegelijkertijd van 2 á 3 leerlingen een tekening op het bord zetten.
4. Laat de anderen toelichten welk onderdeel uit de tekst in elke tekening te zien is.