Made in..., maar niet heel goed

De consumentenbond nam een steekproef om te zien hoe deugdelijk producten uit webshops buiten Europa zijn. Van wat de bond bestelde, bleek veel niet in orde. Diverse media schrecen erover, bijvoorbeeld AD Consumentenbond: Veel onveilige spullen bij webwinkels AliExpress en Wish en RTL Nieuws Consumentenbond: bestel deze spullen niet buiten de EU.

Woordenschat 
▢ de consumentenorganisatie
▢ de toezichthouder
▢ cruciale
▢ concentraties

Leerdoel 
▢ Ik kan het advies van de Consumentenbond toelichten

Opdracht

A Vragen
1. War constateerde de Consumentenbond in de steekproef?
2. Welke waarschuwingen geeft de Consumentenbond?
3. Welke oorzaken noemt de tekst?
4. Welke mogelijke oplossingen voor de invoer van ondeugdelijke artikelen noemt de tekst?
5. Wat maakt een snelle, volledige oplossing niet mogelijk?

B Vergelijk
1. Vergelijk de twee artikelen. In welke opzichten wijken inhoudelijk af van elkaar?
2. Vergelijk de twee titels. Verklaar de verschillen.

C Post
Je beheert het social media account van een van de twee media. Maak een bericht waarin je de hoofdzaken van het nieuwsbericht van het AD/RTL Nieuws (keuze) noemt. Let op: wees volledig!