Wapens in de kluis

Een aantal scholen luidt de noodklok. Ze zien een forse toename in wapens op school. Hoe meer leerlingen een wapen dragen, hoe groter de kans dat anderen zich bedriegd voelen en ook kiezen voor het dragen van een wapen. Er moet volgens de scholen iets gebeuren, maar wat? Lees meer in het artikel Tientallen scholen slaan alarm: heftig geweld en toename wapens leerlingen.

Woordenschat
▢ gestaag
▢ de vicieuze cirkel
▢ het incident
▢ de angstcultuur

Leerdoel
▢ Ik kan oplossingen voor toenemend wapenbezit onder jongeren bespreken

Opdracht
Vat de tekst samen met behulp van de 5 w-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom) en de hoe-vraag.