Meer raadsels dan antwoorden bij onderzoekers van bottencirkels

Niet voor het eerst vonden onderzoekers een bottencirkel. Deze cirkels worden naar analogie van Stonehenge bonehenges genoemd. Ze leveren onderzoekers inzichten, maar ook veel vragen op. Lees meer over de vondst in het artikel .Prehistorische cirkel van mammoetbotten gevonden: ‘Geen pretje om tussen rottend vlees te wonen’.

Woordenschat 
▢ gezaghebbende
▢ ritueel
▢ het element
▢ de bottencirkel

Leerdoel 
▢ Ik kan de vragen en antwoorden van de onderzoekers van de bottencirkel toelichten

Opdracht

A. Vragen
1. Beschrijf de vondst in vijf kenmerken.
2. Op welke vragen over deze constructie hebben de onderzoekers een antwoord?
3. Bij welke vragen hebben ze een vermoedelijke verklaring?
4. Bij welke vragen tasten ze volledig in het duister?
5. Wat wordt bedoeld met een ritueel element (alinea 5)?
6. Waarover bestaan vooral vermoedens?

B. Ooggetuigenverslag
Stel, je bent als journalist aan de zijde van onderzoeker Alexander Pryor getuige van de vondst van de bottencirkel. Schrijf een spannende reportage over wat er werd ontdekt. Maak de lezer nieuwsgierig naar het onderwerp.Beschrijf de vondst en bespreek welke vragen Pryor kon beantwoorden met behulp van de vondst en welke vragen voorlopig onbeantwoord blijven. Baseer je alleen op de feiten in de tekst. Gebruik geen extra informatie.

C. Publiekstrekker
Stel, de bottencirkel wordt in een archeologisch museum in Moskou tenntoongesteld. Aan jou wordt de vraag gesteld op een wervende manier het publiek te informeren over deze nieuwe aanwinst van het museum. Bedenk een post, een affiche of een andere tekstvorm waarin je iedereen oproept deze vondst te komen bekijken.