Corona-aanpakken: smoren, werken, uitwoeden

De toespraak van de minister-president en latere commentaren van artsen maakten duidelijk dat het coronavirus zich sterk gaat verspreiden, maar dat het zaak is de verspreiding te controleren. Lees over de mogelijke aanpakken in het artikel Dit is het begin van een lang gevecht tegen het covid-19. We wegen de scenario's van Rutte en het RIVM.

Woordenschat 
▢ het symptoom
▢ de besmettingshaard
▢ de resistentie
▢ de immuniteit
▢ de virloog
▢ de epidemioloog

Leerdoel 
▢ Ik kan de mogelijke aanpakken van de coronavirusuitbraak in grote lijnen benoemen

Opdracht
1. Vat de 3 scenario´s elk in één zin samen.
2. Geef bij elk scenario twee kanttekeningen.
3.Wat wordt bedoeld met modelleurs (alinea 3)?
4. Wat is het verschil tussen groepsimmuniteit en ´kudde-immuniteit´?
5. In de tekst is veel sprake van figuurlijk taalgebruik. Geef één voorbeeld waar dat verzachtend is gebruikt.