Coronageschiedenis

Als deze uitbraak geschiedenis is, wat moeten er dan van weten? We zijn nu aanbeland in de fase dat men spreekt van een pandemie. Lees het artikel Coronacrisis: ´Lessen leren van deze pandemie. Op basis van het artikel ga je de belangrijkste feiten over de uitbraak vastleggen.

Woordenschat
▢ de pandemie
▢ de viroloog
▢ proactief
▢ sluimerende
▢ essentieel
▢ de maatstaf

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen wanneer sprake is van een pandemie

Opdracht

A Vragen
1. Wat zijn de voorwaarden om van een pandemie te kunnen spreken?
2. Waarom wordt het woord gijzelen gebruikt in alinea 2?
3. Welke inschatting maken virologen over het verdere verloop van de uitbraak?
4. In hoeverre kun je het coronavirus volgens de tekst vergelijken met ernstige griep?
5. Welke lessen kunnen we volgens de tekst leren van de huidige uitbraak?

B Geschiedschrijving
Nieuwsredacties houden zorgvuldig hun archoeven bij om aan het einde van het jaar hun lezers en kijkers een terugblik te geven op het voorbije jaar. Schrijf in enkele zinnen op wat tot nu toe de belangrijkste feiten over deze uitbraak zijn.