Een ritje op waterstof

Een warm welkom voor de waterstoftrein in Groningen. Hij wordt nog niet op grote schaal ingezet, eerst volgen testritten. Maar de provincie kijkt net als de politiek reikhalzend uit naar méér inzet van deze treinen. Volgens vervoerders is het een trein vol voordelen. Lees meer over de proef met de trein in het artikel Groningen showt de eerste waterstoftrein van Nederland.

Woordenschat
▢ waterstof
▢ de klimaatambitie

Leerdoel
▢ Ik kan de werking en de voordelen van een waterstoftrein uitleggen

Opdracht

A Vragen
1. Wat zijn belangrijke voordelen van de trein?
2. Wat moet nog worden onderzocht in de proeftijd met de trein?
3. Waarom past de trein goed in de klimaatambitie van de regering?
4. Wat vertelt de tekst over de werking van de waterstoftrein?
5. Welke vragen worden niet beantwoord over de werking? Noteer ze.
6. Ga in andere bronnen op zoek naar antwoord op de vragen. Noteer de antwoorden.
7. Leg in enkele regels uit hoe de trein werkt.