'Olympische Spelen stel je niet zomaar uit'

De moderne Olympische Spelen die we sinds 1896 organiseren, werden zelden overgeslagen. Toen de wereld vanaf 1914 en 1939 in oorlog was, waren er geen Spelen. Nu, vanwege de uitbraak van het coronavirus, de aankomende zomerspelen in Tokio afgelasten of uitstellen, zou een unicum zijn. Het Internationaal Olympisch ComitΓ© (IOC) zoekt nog volop naar manieren om het totaalevenemt te laten doorgaan. Lees in het artikel Doorgaan, uitstel of afstel? De scenario's voor de Olympische Spelen welke optie het meest voor de hand ligt.

Woordenschat
▢ olie op het vuur
▢ de afgelasting
▢ het scenario
▢ gecommitteerd
▢ interpreteren
▢ de optie
▢ het afstel

Leerdoel
▢  Ik kan de scenario´s van het IOC voor de aankomende zomerspelen benoemen

Opdracht

A. Advies
Lees de tekst en bespreek met elkaar hoe het IOC volgens jullie het beste met de aankomende zomerspelen kan omgaan. Bargumenteer jullie standpunt goed. Geef een kort, onderbouwd advies aan het IOC.

B. Verslaggever
Jij doet in het journaal verslag van de lastige keuze voor het IOC. Vertel in maximaal twee minuten wat de gevolgen zijn van de verschillende opties. Bereid je verhaal in steekwoorde/hulpzinnen voor op papier. Gebruik het artikel als bron. Doe daarna in tweetallen verslag aan elkaar en geef elkaar korte feedback.