Onbeheersbaar nepnieuws over het coronavirus

Met de verspreiding van het coronanieuws neemt ook de hoeveelheid nepnieuws over corona toe. De ernst van de uitbraak houdt makers van nepnieuws blijkbaar niet tegen. In het artikel Coronapaniek werkt nepnieuws in de hand lees je manieren om de betrouwbaarheid van nieuws te controleren. Lees ook het artikel Hoe je nepnieuws kunt onderscheiden van echt nieuws waar in de tekst naar wordt verwezen.

Woordenschat
▢ het verwachtingspatroon
▢ de hypothese
▢ de nuance
▢ de omloopsnelheid
▢ traceren
▢ de gezondheidsclaim
▢ malafide

Leerdoel
▢ Ik kan manieren om nieuws te controleren toepassen

Opdracht

A. Vragen
1.  Aan welke kenmerken kun je nepnieuws al snel herkennen?
2. Wat zijn de gevaren bij nepnieuws via WhatsApp?
3. Op welke manieren wordt toegezien op nepnieuws in de media en op social media?
4. Leg in je eigen woorden de HALT-methode uit.
5. Welke andere manieren om nieuws te controleren worden in de artikelen genoemd?
6. Welke redenen voor het verspreiden van nepnieuws noemen de artikelen?
7. Verklaar door welke oorzaken over het coronavirus ook veel nepnieuws in omloop komt.

B. Nepnieuwschecker
Maak naar het voorbeeld van de HALT-methode een eigen stappenplan om de betrouwbaarheid van nieuws te controleren. Gebruik daarvoor de antwoorden van vraag 4 en 5.