Straatnamen van álle inwoners

Bij het geven van namen aan straten moet je je goed bedenken welke namen je kiest. Wat een vernoeming is een eervolle zaak. Maar wie willen we met name op die manier eren? Vóór je het weet, vergeet je belangrijke tijdperken, plaatsen en personen.Amsterdam vindt dat het anders moet, diverser. Lees meer in het artikel Meeste straten in Amsterdam vernoemd naar mannen en niet-Amsterdammers.

Woordenschat
▢ de afspiegeling
▢ de openbare ruimte
▢ de verscheidenheid
▢ ondervertegenwoordigd
▢ de vernoeming

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen hoe Amsterdam de naamgeving van straten en andere plaatsen wil veranderen

Opdracht

A Vragen

1. Wat missen critici in de straatnamen van Amsterdam?
2. Hoe komt de naamgeving van straten en andere plaatsen in de stad tot stand?
3. Wat wordt bedoeld met verscheidenheid (alinea 5)?
4. Wat zijn de belangrijkste acties die Amsterdam gaat ondernemen om de naamgeving te verbeteren?
5. Waar moet rekening mee worden gehouden bij toekomstige vernoemingen?

B Onderzoek

1. Bekijk in groepen de plattegrond van je eigen stad. Welke thema´s (zie alinea 3 en 4 van het artikel) herken je in je eigen stad? Noteer ze.
2. Bespreek met elkaar of jullie stad de stadsgeschiedenis rechtdoet. Bekijk waar nodig een korte stadsgeschiedenis op de website van de gemeente of elders op internet. Zie je de geschiedenis voldoende terug?
3. Bespreek met elkaar in hoeverre je de thema´s en namen in jullie stad divers kan noemen. Geef waar nodig suggesties voor thema´s en namen.