LGBTQ onder vuur


In veel landen blijkt openheid over LGBTQ-rechten een probleem. Conservatief denken botst hard op de roep om ruimte en tolerantie. Dagblad Trouw sprak een Russische activiste over haar ervaringen met geweld en doodsbedreigingen. Lees meer in het artikel De Russische LGBTQ-activiste Anna Dvornitsjenko zit met pijn in het hart in een azc in Sneek.

Woordenschat 
▢ een gevecht tegen de bierkaai
▢ orthodoxe
▢ je biezen pakken
▢ geen strobreed in de weg l;eggen
▢ activistisch
▢ de vrijbrief
▢ prominent
▢ een Sodom en Gomorra
▢ de gifbeker leeg (drinken/maken)
▢ verkapt
▢ belagen
▢ de wereld op zijn kop
▢ de druppel zijn
▢ verkroppen
▢ de kust is veilig

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen hoe activisten voor LGBTQ-rechten worden tegengewerkt

Opdracht

A Vragen

1. Waarom gebruikt de schrijver van het artikel het woord grapte (alinea 1)?
2. Welke twee betekenissen van het woord sprookje gebruikt de schrijver (alinea 2)? Leg je antwoord uit.
3. Een aantal keren gebruikt de schrijver een uitdrukking of gezegde (zie woordenschat). Waarom vervangt hij alledaagse taal daardoor? Licht één voorbeeld uit de tekst toe.
4. Wat wordt bedoeld met de conservatieve norm (alinea 4)?
5. Wat wordt in het artikel bedoeld met homopropaganda?
6. Wat bedoelde de man in alinea 6 met een Sodom en Gomorra? Zoek de betekenis eventueel op.
7. Welke synoniemen voor belagen bevat alinea 6?
8. Wat is de kritiek van burgers op Dvornitsjenko?
9. Wat zijn de verdekingen van de autoriteiten tegen Dvornitsjenko?
10. Wat is de reden dat de krant het artikel publiceert? Motiveer je antwoord met behulp van de tekst.