Vooruitblik: D-day


Op 6 juni 1944 zetten de geallieerden voet aan land in Normandië. Met de soldaten kwamen ook de eerste journalisten aan land. Later volgden er meer over zee. Een deel van de journalisten verbleef in een chteau. Daar schreven ze hun berichten over de bevrijding van West-Europa. Dagblad Trouw schreef over wat zij meemaakten op de Normandische stranden en aan het front in de reportage Er krioelen mieren in de perskamer waar Hemingway en Capa berichtten over ‘this very serious business’

Woordenschat 
▢ de opmars
▢ de formatie
▢ de censor
▢ het gelid
▢ grotesk
▢ de correspondent
▢ de verschansing

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen hoe journalisten aan het front in Normandië hun vaderland van nieuws voorzagen

Opdracht

A Vragen

1. Welke symbolische betekenis(sen) geeft de schrijver van het artikel aan de mieren in de press room?
2. Wat heeft Chateau de Vouilly beroemd gemaakt?
3. Hoe kwamen de journalisten aan hun informatie?
4. Wie voorzagen zij op hun beurt van nieuws?
5. Welke gevaren liepen de journalisten op weg naar- en in Frankrijk?
6. Waarom noemde journalist Ernie Pyle het Normanische strand een museum?
7. Waarom kwam er een censor aan te pas voordat de stukkenvan de journalisten werden verstuurd?
8. Hoe werden dehun stukken verstuurd?
9. Wat wordt bedoeld met kopij?
10. Een boek over die tijd heet The war beat. Wat wordt met die beat bedoeld?
11. Om welke reden kwamen veel van de journalisten later terug naar het chateau?
12. In de inleiding staat dat de verhalen van/over sommige journalisten later niet helemaal waar bleken te zijn. Geef drie voorbeelden.

B Welkom op het chateau

Het wordt tijd dat aan de rand van het terrein van Chateau de Vouilly een informatiebord komt met uitleg over de rol die het gebouw speelde rond D-day. Ontwerp een bordje met een tekst van 150-200 woorden. Zorg dat je daarin aandacht besteed aan markante journalisten die in het chateau verbleven en de mythen die rond hun aankomst op het strand zijn ontstaan.

C Verder kijken en luisteren


Bekijk de video 'De kogels vlogen om mijn oren': herinneringen aan D-Day van een 95-jarige en hoor wat Franse kustbewoners op 6 juni 1944 meemaakten. Ga met een korte persoonlijke brief in op het verhaal van een van hen. Reageer in je brief op wat de getuige vertelt over het leven vóór D-day, de dag van 6 juni, de gevolgen van die dag en de manier waarop de getuige D-day en de oorlog jaarlijks herdenkt.