Wuhan begint trek te krijgen


Wuhan ligt tijdens de coronacrisis onder een vergrootglas. Zeker de wildedierenmarkt is de boosdoener. Intussen moeten de inwoners van Wuhan wennen aan de beperkingen, aan hun geliefde wild kunnen ze vrijwel niet meer komen. Lees meer in het artikel Wanneer staan Mongoolse gazelle en honingdas weer op het menu?
 
Woordenschat 
▢ de plaats delict 
▢ onttrekken
▢ per decreet
▢ het pseudoniem
▢ (handel) doen aantrekken
▢ opgeld doen
▢ officieuze
▢ de ritselaar
▢ onder tafel
▢ transparantie
▢ de restrictie
▢ het steekspel

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen wat de consumptie van wilde dieren in Wuhan betekent. 

Opdracht
  
A Vragen
1. Waarom wordt de markt plaats delict genoemd (alinea 1)?
2. Waarom praat Feng onder pseudoniem?
3. Welke woorden in alinea 3 (Feng t/m verzoek) duiden er allemaal op dat er dingen gebeuren die niet horen? Geef bij elk woordn en elke uitdrukking de betekenis.
4. Wat wordt bedoeld met de uitspraak ¨In China moet je weten hoe de wind waait¨ (alinea 4)?
5. Wat maakt de situatie ernstig (alinea 4)?
6. Geef een synoniem voor plausibel (alinea 5) en een synoniem voor theorie (alinea 5).
7. Leg het kopje Ingebakken liefde uit (alinea 10).
8. Welke theorieën over het ontstaan van het virus doen de ronde?
9. Waarnaar verwijst het woord steekspel (alinea 18)?
10. Wat zou een politiek onwenselijk resultaat van onderzoek kunnen zijn (alinea 18)?

B Woordenschat
1. Schrijf de betekenis van de woorden van Woordenschat op.
2. Kies 6 á 8 woorden uit en beschrijf daarmee de kern van de tekst.

C Informatie
In de tekst wordt veel verteld en gespeculeerd over de Huanan Zeevruchtenmarkt in Wuhan. Stel, de Chinese overheid wil met een informatiebord aan de bewoners laten weten waar ze aan toe zijn. Wat moet op het bord komen te staan? Selecteer de relevante informatie uit de tekst en ontwerp het bord. Maak bij de tekst eventueel gebruik van pictogrammen. Wees beknopt, maar duidelijk, laten er geen onjuistheden of onduidelijkheden ontstaan in Wuhan.

D (Geen) leven in Wuhan
Beschrijf in een kort verhaal, dagboekfragment of fictief interview hoe het leven in Wuhan er uit ziet. Maak gebruik van de informatie in de tekst. Kies het perspectief van een inwoner, een visser of een marktkoopman. Met welke beweringen en verhalen over corona heeft je hoofdpersoon te maken?