Angst wegspelen


De ontwikkeling van therapeutische games is veelbelovend. Ze helpen je al spelend je angsten te lijf te gaan. Veel wetenschappers zien de voordelen van de spellen, maar vinden dat ze het werk van psychologen niet kunnen vervangen. Lees meer in het artikel Deze videogames helpen angstige kinderen net zo goed als therapie.

Woordenschat 
▢ reguliere
▢ cognitieve
▢ commerciële
▢ de blootstelling

Leerdoel 
▢ Ik leg uit hoe de game helpt om angsten te verminderen.

Opdracht

A Vragen
1. Welke taak hadden klinisch psychologen, kunstenaars en spelontwikkelaars bij de ontwikkeling van het spel?
2. Waarom bevat het spel een lichtje dat dimt?
3. Hoe leren kinderen in het spel vooral om minder angstig te zijn?
4. Hoe zijn de effecten van het spel onderzocht en vastgesteld?
5. Wat bedoelt de tekst met emotionele gezondheid?
6. Hoe meten de verschillende spellen angst?
7. Op welke wetenschappelijke kennis zijn de spellen gebaseerd?
8. Wat zijn belangrijke voorwaarden voor spellen die je angsten willen verminderen?
9. Waarom zien sommige wetenschappers dergelijke spellen meer als een ´tussenstap´?
10. Waaraan moeten dergelijk spellen voldoen om aantrekkelijk te zijn?

B Advertentie
Ontwerp een advertentie waarin je ouders uitlegt waartoe het spel dient en hoe het spel werkt.

C Uitleg voor kinderen
Vat de informatie in de tekst samen in een korte uitleg voor kinderen. Geef je uitleg vorm met een inleiding (1 alinea), kern (2 á 3 alinea´s) en slot (1 alinea).