Huisdieren vatbaar voor corona


Wekelijks neemt de kennis over corona toe. Op basis van verschillende gevallen is nu ook duidelijk dat de mens huisdieren kan besmetten met corona. Deze week werd een aantal gevallen van besmetting bekend in ons land, nadat ook in het buitenland al besmettingen waren voorgekomen. Lees meer in het artikel 

Woordenschat 
▢ veterinair
▢ de viroloog
▢ de antistof
▢ de gastheer
▢ de overdracht

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen wat bekend is over de vatbaarheid van huisdieren voor corona

Opdrachten

A E-mail van de dierenartsenpraktijk 
Stel, de dierenartsenpraktijk wil eigenaren met een korte e-mail informeren over dit onderwerp. Jij krijgt de opdracht een kort bericht te schrijven waarin je uitlegt wat nu bekend is. 

B Veelgestelde vragen 
Stel, de dierenartsenpraktijk wil eigenaren van huisdieren informeren over dit onderwerp. Jij krijgt de opdracht een aantal veelgestelde vragen + antwoorden op de website te zetten. Vat de relevante informatie in de tekst samen in een aantal veelgestelde vragen voor de website.

C Reportage
Maak een video waarin je vertelt over de verschillende besmettingen van huisdieren en wilde dieren waarnaar wordt verwezen in het artikel. Maak voor extra informatie gebruik van de bronnen waarnaar de tekst verwijst. Zorg dat je het nieuws op een boeiende en informatieve manier brengt.