Nieuwsflits: NEDERLAND BEVRIJD


Ondanks de greep die de Duitse bezetter op het dagelijkse leven had gehad, deden media aan het einde van de oorlog hun best doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met zoveel mogelijk gedetailleerde informatie over de voltooide bevrijding van Nederland.

Woordenschat 
▢ de capitulatie
▢ de represailles
▢ de oorlogsdocumentatie

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen hoe media verslag deden van de bevrijding van Nederland

Opdracht

A Oorlogsmedia
Ga op zoek naar kranten en andere nieuwsbronnen uit mei 1945. Maak bijvoorbeeld gebruik van een of meer oude kranten. Je kunt die onder andere vinden via www.delpher.nl en www.niod.nl.
1. Wat waren aan net begin van de oorlog de grote, landelijke dagbladen?
2. Welke regels legde de Duitse bezetter op aan media (krant en radio)?
3. Wat waren tijdens de oorlog de belagrijkste nieuwsbronnen?
4. Welke kranten verschenen tijdens de oorlog?
5. Wat waren de onderwerpen op de voorpagina´s in mei 1945?
6. Wat werd over die onderwerpen verteld?

B Journaal
Maak een journaal waarin je verslag doet van de voltooide bevrijding van Nederland. Kies voor een uitzending waarin je verslag doet over de laatst bevrijde gebieden van Nederland of waarin je je toespist op je eigen woonplaats. Maak gebruik van een of meer oude kranten. Je kunt die onder andere vinden via www.delpher.nl en www.niod.nl.

C Persconferentie
Welke vragen zouden de mensen hebben gesteld als op of kort na de bevrijding een persconferentie zou hebben plaatsgevonden (uitgezonden op de radio)? Onderzoek met behulp van bronnen uit mei 1945 (zie A en B) welke informatie de Nederlandse bevolking het hardst nodig had. Bedenk over die onderwerpen 10 รก 15 vragen.